Friday, July 25, 2008

Perubatan Holistik VS Mistik.

Perubatan yang memberi tumpuan kepada ilmu kejiwaan atau soal-soal kerohanian.Perubatan Holistik percaya bahawa tubuh itu akan segera sembuh bila keyakinan itu mendalam untuk mendapat bantuan daripada Allah SWT.Malangnya hari ini perubatan holistik telah berbaur dengan sesuatu yang mistik seperti kepercayaan kepada ilmu-ilmu seperti susuk,saka,aura dan pelbagai istilah yang telah dikomersialkan.

Sepatutnya semakin pendekatan holistik diambil semua hal-hal tersebut dibuang dalam kerangka minda sesaorang terutamanya yang bernama muslim ,yang ada hanyalah kebesaran Allah swt.Holistik hari ini telah bertukar kepada mempelajari sesuatu yang mistik.Holistik yang membawa manusia agar redha dengan penyakit yang telah didatangkan Allah padanya kini telah menyabitkan penyakit tersebut dengan hasad dengki orang kepadanya.

Pengubatan Holistik yang sebenarnya ialah membawa sesaorang itu kepada kehalusan alam rasa untuk lebih menyerah kepada Allah SWT.Cukuplah kepada Allah tempat kita bertawakkal dan daripadanya kita datang dan kepadanyalah kita dikembalikan.

No comments: