Tuesday, May 19, 2009

Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa bomoh dan ahli nujum mesti dibunuh., berdasarkan ucapan Umar r.a yang menyatakan "Bunuhlah! setiap ahli nujum dan dukun. Bomoh ialah orang yang mengambil jin sebagai penyampai berita padanya ,sedangkan ahli nujum ialah orang yang bercakap berdasarkan prasangka seraya mengaku tahu perkara-perkara yang ghaib.

No comments: