Saturday, May 2, 2009

Buku Yoga dan Solat

Sekali lagi kita terpanggil bagi menjelaskan bahawa Yoga bukan solat dan solat bukan Yoga.Matlamat ketenangan dalam yoga tidak boleh disamakan dengan sakinah daalam solat.Yoga adalah ajaran atau aliran kejiwaan hasil yang diterap dari kepercayaan hindu.Mereka mendakwa bahawa dengan meditasi mereka berjaya mendapatkan alfa frekuasi iaitu tahap gelombang otak berada pada detik yang sangat relax dan kebahagian jiwa dapat dinikmati.

Hal ini merupakan satu proses "ghurur" tipudaya syaitan dalam menyesatkan manusia dengan menjadikan rasa bahagia setelah pengamalnya meninggalkan sunnah dan Al-Quran.Orang Islam yang mengikutinya juga turut terperangkap dalam situasi sihir syaitan ini.Sebenarnya bukan hanya pada yoga yang terdapat proses ghurur ini tetapi juga berlaku kepada aliran sufism yang telah terkeluar dari sunnah nabi.Pendakwaan memiliki kelebihan yang pelbagai merupakan pintu ghurur yang pertama.Murid dibawa kearah merasa takjub pada guru bukanya kepada ajaran Islam.Ucapan guru dianggap keramat dan tidak boleh di tentang kerana akan mengundang bencana.Akhirnya gejala ini menjadi aqidah yang sangat tebal dan bagitu sukar untuk dibetulkan lagi.

Semua orang boleh mendakwa mereka benar tetapi ukuranya mestilah kepada sunnah dan Al-Quran.Semoga warga HPA terhindar dari gejala ini.Amin.

No comments: